ഞങ്ങൾ ഊർജ്ജം നൽകുന്ന

സർക്കാർ, വീടുകളും ഓഫീസുകൾ തുടങ്ങിയ പല ക്ലയന്റുകൾക്കോ

വെഈഫങ് കൈലൊന്ഗ് മെഷീനറി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് വെഈഫങ് സിറ്റി ഫന്ഗ്ജി സാമ്പത്തിക വികസന മേഖല, വെഇജ്ഹൊഉ റോഡ്, സുഖ ഗതാഗതം അടുത്ത സ്ഥിതി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സംരംഭങ്ങൾ, ആണ്. കൈലൊന്ഗ് മെഷീനറി നിർമാണ താഴെ പ്രധാന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ വിതരണക്കമ്പനിയായ രൂപകല്പനയും നിർമ്മാണം ലോഹവാർപ്പ് മെഷിനറി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന: വക്കും ലൈൻ, ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാറ്റിക് സമ്മർദ്ദം മോൾഡിംഗ് ലൈൻ, തുരുത്തി വക്കും ലൈൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്, സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് പരമ്പരയിൽ ഫ്ലാസ്ക് ആൻഡ് കിടക്ക കാർ ...

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിചെലിസ്ത് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണങ്ങൾക്കായി, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ, ഞങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടും ദയവായി.

WhatsApp Online Chat !